Kategorier
Förbund

Jargongspelet

Sveroks kansli har tagit fram ett litet spel som syftar till att uppmärksamma varandra på exkluderande språkbruk.

Alla tjänar på att uppmärksammas på exkluderande språk, oavsett om de själva eller någon annan uttrycker sig exkluderande. Därför finns det endast vinnare i det här spelet. När någon uppmärksammar exkluderande språkbruk ropar den ut ”jag vann” ihop med begreppet det gällde. Ett exempel:

Person A och Person B är i dialog.

Person A: Vad ska du göra i helgen då?

Person B: Jag ska på rave.

Person A: Nu vann jag! Vad är rave?

Person B: Rave är en slags fest med en särskild musikstil och som pågår natten lång, där mycket fokus ligger på dansen, musiken och klädstilen.

Det kan finnas en poäng i att förloraren får förklara eftersom det bidrar till eftertänksamheten nästa gång.

Det är inte viktigt huruvida den som uppmärksammade begreppet faktiskt inte förstod det eller ej. Det räcker att en tror sig veta att inte alla i rummet förstod begreppet för att uppmärksamma det.