Lyssna på Tankebanken

Här kan du lyssna på Tankebanken – vårt studiecirkelmaterial för fyra träffar om hur du hittar och arbetar med normer i den egna föreningen.

Med Tankebanken som studiecirkelmaterial kan grupper och föreningar lära sig mer om normer och hur de samverkar med makt, men också hur normer påverkar cirkelmedlemmarna som individer och gruppen som helhet. Syftet är ett levande likabehandlingsarbete med tydliga mål och insikten om att alla kan skapa förändring, i det stora och i det lilla!