Studiecirkelmaterialet

Här kan du beställa Tankebanken – studiecirkelmaterialet som NAB-projektet tagit fram. Med Tankebanken som studiecirkelmaterial kan grupper och föreningar lära sig mer om normer och hur de samverkar med makt, men också hur normer påverkar cirkelmedlemmarna som individer och gruppen som helhet. Syftet är ett levande likabehandlingsarbete med tydliga mål och insikten om att alla kan skapa förändring, i det stora och i det lilla!

Tankebanken kan användas av alla intresserade grupper och med mångsidiga övningar och exempel är det ett material som är lätt att använda. Det blandar tankeväckande illustrationer och kortare informationstexter med övningar, och målet är att starta diskussioner som leder till handling.

Frågor som gruppen kommer att ställa sig är: Vad är normer egentligen? Vad har vi för normer i vår förening? Och vad har normer med likabehandling att göra? För vilka personer är vår förening anpassad och för vilka är den mindre eller inte alls anpassad?

Att diskutera är väldigt viktigt, men att GÖRA är det som gör skillnad i längden. Därför handlar sista studiecirkelträffen om att formulera konkreta förändringar som föreningen vill genomföra!

•••

Vill du veta mer, eller är intresserad av att starta en studiecirkel?

Du kan ladda ner studiecirkelmaterialet i PDF-form (både i färg och i svartvitt) genom att klicka här eller så kan du beställa hem materialet som ett häfte här.

Studiecirkelmaterialet togs fram inom ramarna för Ung Media Sveriges och Sverok – Spelhobbyförbundets gemensamma likabehandlingsprojekt NAB – Normer, Attityder och Beteenden som har pågått sedan 2012.

Du kan även lyssna på det genom att klicka här.