Orättvist behandlad?

Om du som medlem i en förening känner dig orättvist behandlad, trakasserad, mobbad eller utsatt för kränkande beteende i föreningssammanhang, kan du följa nedanstående lista för att få hjälp. Var medveten om att det inte spelar någon roll om den som utförde kränkningarna gjorde det med avsikt eller inte – om du upplever dig utsatt för kränkande behandling är det definitivt något som behöver redas ut. Kom ihåg att du inte behöver ha förslag på lösningar, det är inte din uppgift.

  1. Kontakta föreningsstyrelsen om det inträffade och be dem hantera situationen. Om de verkar känna sig osäkra på hur de ska gå tillväga, kan du be dem kontakta Sveroks föreningsutvecklare för tips och råd (emma.strom@sverok.se eller 013-140600).
  2. Om föreningsstyrelsen är en del av problemet, eller inte agerar på din berättelse, kan du ta upp det med föreningens revisor. Revisorn har till uppgift att granska styrelsens arbete och är en neutral person som inte ens behöver vara medlem i föreningen. Revisorn själv kanske inte alltid kan agera i föreningen, men det är bra att personen är insatt i frågan.
  3. Kontakta Sveroks föreningsutvecklare, Emma Ström (emma.strom@sverok.se eller 013-140600) och beskriv vad som hänt. Tillsammans med sekreteraren och föreningansvarig i förbundsstyrelsen som ingår i teamet för sådana här ärenden, kan hon hjälpa föreningen att få rätsida på situationen.
  4. Om du upplever att föreningsutvecklarens insatser inte räcker, eller om du av annan anledning inte vill kontakta henne, kan du vända dig direkt till Sveroks förbundsstyrelse med ditt ärende. Sveroks ordförande heter Alexander Hallberg, och hon nås på alexander.hallberg@sverok.se.
  5. Känner du att ditt ärende inte hanteras tillräckligt inom Sverok, eller om du vill ha en utomstående part som är helt neutral i Sverokfrågor så går det naturligtvis utmärkt. Du kan till exempel vända dig till en av Sveriges antidiskriminineringsbyråer. De erbjuder kostnadsfritt råd och stöd och finns i 16 olika städer. Adresserna hittar du här: http://rattighetscenter.se/wordpress/byraer-i-natverket/

Lämna ett svar