Kategorier
Förbund

Maktmätning under Sveroks riksmöte

Den 30:e november till den 2:a december 2012 hölls Sveroks riksmöte. På riksmötet genomfördes en maktmätning under ledning av Diskrimineringsbyrån Uppsala. En maktmätning innebär att en organisation tar tempen på sitt årsmöte för att synliggöra makt och normer som kan ge deltagarna olika möjligheter och villkor. Genom ett sådant synliggörande skapas förutsättningar för att organisationen ska kunna omskapa maktstrukturer och normer så att framtida årsmöten kan bli mer jämlika och inkluderande.

Den organisation som inte förändras riskerar att skapa såväl fysiska som psykiska trösklar som gör det svårare för vissa att både komma in i organisationen och att behålla sitt engagemang i den. – Diskrimineringsbyrån Uppsala

  1. Mätningen visade att det fanns normer och maktstrukturer inom Sverok att arbeta mot för att bli en mer inkluderande och jämlik organisation. Ett problem fanns i att en grupp maktmätningsrapport-Sverok-1personer var överrepresenterade, något som kommunicerar att en bör va på ett visst sätt för att kunna passa in.
  2. I mätningen syntes också att det fanns skillnad i makt mellan olika grupper, främst när det kom till talutrymme. Faktorer som maktposition, ålder, kön, religonspraktik, sexualitet och funktionsförmåga spelade stor roll.
  3. Mätningen visade också att deltagarnas upplevelser från riksmötet varierade. Flera personer efterfrågade ett bättre klimat  för att uttrycka sina åsikter, samt fler diskussioner i små grupper. Deltagarna ville också se mer lättlästa möteshandlingar och mindre stress under mötet.

 

Genom att genomföra en maktmätning fick Sverok en bild av hur de kunde bli bättre. Genom att synliggöra normer kan kunde Sverok sedan fatta medvetna beslut om vilka av dem som de borde förändra.