Kategorier
Förbund

Arbetsgruppen Normkritisk

Vintern 2014 har Ung Media årsmöte. Anna Hofman är då med som representant från föreningen Latin Lovers. Under mötet presenterar valberedelsen ett förslag till en ny styrelse. Anna tycker det är positivt att den föreslagna och sittande styrelsen har en majoritet unga kvinnor, men styrelsen som föreslås av valberedelsen påvisar få synliga normbrytande egenskaper.

Anna ser i det ögonblicket ett problem i sättet man rekryterat till styrelsen. Genom att fokuset ligger på att låta medlemmar nominera sig själva, så kommer inte medlemmar som inte känner sig representerade inte heller söka sig till styrelsen.

Anna anser att en grupp inte kan granska sig själv och det behövs därför en utomstående grupp som kan agera granskande. Det behövs för att kunna få fram en styrelse är representativ för samhället. Genom den gruppen vill Anna förändra  och utbilda och hjälpa valberedningen hitta normbrytande medlemmar att nominera till styrelsen.

“Vi har ett problem och det finns folk som vill göra något åt det. Det går inte att låtsas som att det inte finns ett problem.

Anna handplockar då en grupp perosner ur medlemsbasen och eftersträvar att få en bra spridning utifrån geografisk plats, synliga normbrytande egenskaper och de som visat intresse för normativitet och normkritik inom Ung Media. Medlemmar tar också kontakt med Anna för att gå med i arbetsgruppen.

 

Anna lägger ett yrkande för att starta en arbetsgrupp i Ung Media som ska granska valberedning och styrelsens arbete. De döper gruppen till Normkritisk. Nu har gruppen möte var tredje vecka och Anna har suttit med på ett antal styrelsemöten och pratar regelbundet med Ung Medias valberedningen. Gruppen ansvarar också för att undersöka spåkbruket i förbundets dokument. Gruppen är aktiva i Akademin, ett ettårigt jämställdhetsprogram för organisationer inom civilsamhället. Gruppen vill bygga en grund för framtiden och för nästa arbetsgrupp. och har redan börjat söka efter nya medlemmar till Normkritisk,

 

  • Annas Tips: Förvalta initativet, ingen kommer göra det åt dig. Folk kommer hänga på, folk ser och tänker liknande tankar som du har.
  • Fallgropar: Risken är att du inte hittar stöd, att andra inte har orken att fortsätta med det efter eldsjälarna försvunnit.
  • Tidsåtgång: Ett möte var tredje vecka, men tar lite mer för Anna som även går på styrelsemöten och har träffar med valberedningen.