Kategorier
Förbund

Ung Medias definition av tillåtande mötesklimat

Ung Media Sveriges förbundsstyrelse jobbar aktivt för ett mötesklimat där alla i förbundsstyrelsen trivs. Som en del i det arbetet tar den nyvalda förbundsstyrelsen i början av varje mandatperiod tillsammans fram en definition av önskat mötesklimat. Här kan du se definitionen som gällde 2015.

Bemötande och tolerans

På Ung Medias styrelsemöten ska alla känna sig inkluderade. Detta förutsätter att:

●       Alla jobbar för ett välkomnande och öppet klimat

●       Alla jobbar med att tillgodose varandras behov

●       Allas åsikter ska respekteras och blir tagna på allvar

●       Ingen använder härskartekniker eller andra nedsättande retoriska grepp

Stöd och tilltro

För en bra gruppdynamik är det viktigt att vi känner förtroende till varandra i gruppen. Klimatet ska vara stöttande så att alla kan ta upp annars kanske obekväma eller känsliga ämnen. Ingen ska heller behöva hålla tillbaka en fråga med på grund av rädslan att uppfattas som “dum”.

Konstruktivitet och ödmjukhet

En förutsättning för förbundets utveckling är att olika åsikter förs fram. Dessa ska också kunna kritiseras, men kritiken ska vara konstruktiv och ödmjuk.