Kategorier
Förbund

Ung Medias definition av tillåtande mötesklimat

Ung Media Sveriges förbundsstyrelse jobbar aktivt för ett mötesklimat där alla i förbundsstyrelsen trivs. Som en del i det arbetet tar den nyvalda förbundsstyrelsen i början av varje mandatperiod tillsammans fram en definition av önskat mötesklimat. Här kan du se definitionen som gällde 2015.

Kategorier
Förbund

Ung Medias likabehandlingsplan 2015/2016

NAB-projektet intervjuade 2012 många av Ung Medias medlemmar utifrån ett likabehandlinsperspektiv. Efter att en rapport tagits fram så arbetade projektet tillsammans med Ung Media fram en likabehandlingsplan för att kunna aktivt arbeta med likabehandling. En likabehandlingsplan är ett dokument som hela tiden behöver uppdateras, något som görs i skrivande stund. Det görs för att kunna hålla arbetet aktuellt och aktivt.

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 10: Presentationer

Ofta hölls olika slags presentationer på möten. Då blir det viktigt att personerna som ska hålla i en presentation blir informerade i god tid om vilka krav ni ställer på hens presentation.

Klicka på titeln för att läsa mer.

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 09: Mötesformer

Det brukar bli givande möten som för en framåt när deltagarna trivs och känner sig tillräcklig trygga för att kunna delta. Det kräver mycket medvetenhet av den som ska hålla i mötet att skapa trivsel och trygghet. Här har vi listat upp ett antal olika saker en kan tänka på inför att hålla i ett möte. 

Klicka på titeln för att läsa mer.

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 08: Utvärdering av möten

Se till att alla har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter så att nästa möte blir ännu bättre.

Klicka på titeln för att läsa mer.

[toggle title=”Mötesutvärderingar” state=”in”]

– Skapa trygga utrymmen för deltagare att framföra kritik efteråt. Var tydlig med hur deltagare kan lyfta känsliga frågor.

– Bestäm innan hur ni handskas med kritik, hur ni tar vara på den så att den kan användas och göra nytta.

– Fråga deltagarna hur de har upplevt tillgängligheten i en utvärdering.

– Se till att alla deltagare får möjlighet att svara anonymt vid utvärdering av ett möte. För många personer med synskada kan webbsvar vara ett bra alternativ. Det bör också kunna gå att få hjälp med ifyllnad av en utvärdering för den som så önskar [/toggle]

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 07: Mötesplatser

Här hittar du mycket information om hur du kan göra för att skapa tillgängliga och inkluderande mötesplatser.

Klicka på titlarna för att läsa mer.

[toggle title=”Att hitta – Orientering” state=””]

– Ta reda på färdvägar (bil, tåg, pendeltåg, T-bana, till fots) och informera om dem.

– Sätt upp skyltar som informerar om vart olika delar av lokalerna ligger. Involvera gärna en person med nedsatt lokalsinne i den processen.

– Skicka med kartor i bekräftelsen.

– Ange ett telefonnummer dit en kan ringa för att få hjälp att hitta rätt.

– Ange en bestämd uppsamlingsplats där någon möter upp och visar vägen.

– Se till att det finns avsläppningsplats för färdtjänst inom 25 meter från entrén.

– Se till att det finns handikapparkering nära entrén.

– Se till att trottoarkanter är avfasade kring möteslokalen.

– Se till att huvudentrén är tydligt skyltad.

– Sätt upp skyltar som informerar om att det finns teleslinga

[/toggle]

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 06: Formulär för anmälning

Inbjudan och anmälningsblanketten är ofta första kontakten med eventuella mötesdeltagare. Det är viktigt att en redan i det här skedet av mötet känner sig välkommen och inkluderad.

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 05: Information

För all information är det bra med en “expert-grupp” som med ett normkritiskt likabehandlingsperspektiv granskar texter för inbjudan, anmälan, program och inlägg samt bilder innan de skickas ut eller publiceras.

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 03: Hjälpmedel och allergier

Här hittar du information om vilka olika hjälpmedel som personer kan behöva samt hur du får tag i vissa av dem. Du får också veta hur du som arrangör bäst tar hänsyn till att många personer är allergiska eller känsliga för starka dofter.

Klicka på titlarna för att läsa mer.

[toggle title=”Hjälpmedel” state=””]

– Ta reda på er om vilka hjälpmedel ni har möjlighet att erbjuda. Exempelvis teckenspråks- eller syntolkning, teleslinga, ett tyst matrum, ett vilorum. För kännedom: Behöver vi en teckenspråktolk, ta kontakt med närmaste tolkcentralen (http://www.tolkcentralen.se/). Boka teckenspråkstolk är gratis.

– Informera i samband med inbjudan om mötets tillgänglighet, beskriv lokalernas tillgänglighet, maten och hur ni hanterar alla föranmälda behov.

– Se till att det finns fungerande Teleslinga (hörslinga). För kännedom: Behöver ni hyra hörselslingor ska ni först kolla med er kommun om de hyr ut sådana. Om kommunen inte gör det, kan en hyra från Hörsam 1200kr ex moms/dygn (finns ingen filial där ni bor, kan de skickas med post). LSU kan ni också höra med när det gäller evenemang i Stockholm.

– Se till att teleslingan även funkar på scenen.

– Se till att tolkarna är placerade så att de kan se eventuella presentationer och samtidigt bli sedda av publiken. Det är viktigt att tolkarna inte står med ryggen vänd mot någon i publiken. Ett podium och bra belysning som är på även när resten av belysningen dimmas rekommenderas.

– Boka alltid skrivtolkning vid större arrangemang. För kännedom: Skrivtolkning är ett slags ”livetextning” som visas på duk eller skärm. Skrivtolkning är till för alla med någon typ av hörselnedsättning och är helt kostnadsfri att använda. För att boka en skrivtolk behöver ni först ta kontakt med er regionala tolkcentral som du kan hitta här: http://www.tolkcentralen.se/

– Skicka material till eventuella tolkar i förväg så de vet vad som väntar dem och har möjlighet att förbereda sig.

– Ha en stor klocka som är synlig för deltagare och en som är synlig för personer som är på scenen. Alternativt någon som visar när det återstår 15, 10 och 5 min av föreläsningen.

– Ha åhörarkopior tillgängliga som stämmer överens med presentationen som ska hållas.

– Skicka ut mötesmaterial (presentationer, möteshandlingar) innan mötet.

– Erbjud anteckningshjälp, till exempel med utvärderingsblanketten.

– Återkoppla i god tid till alla föranmälda behov.  [/toggle]

[toggle title=”Allergier” state=””]

– Informera innan mötet om att deltagare bör undvika vanliga allergiframkallande källor (såsom nötter, citrus och starka dofter).

– Se till att lokaler eller uteplats i den mån det är möjligt är fria från allergiframkallande källor så som växter som doftar eller avger pollen.

– Se till att toaletter såväl som kök har oparfymerad tvål och handsprit. [/toggle]

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 02: Deltagarnas säkerhet och integritet

Att se till att säkerheten och integriteten för deltagare respekteras är viktigt för att alla ska känna sig bekväma.

Klicka på titeln för att läsa mer.