Kategorier
Förbund

Intervjurapport från Ung Media

Under 2012 så kartlagde Ung Media Sverige sina medlemmar. De ville då veta hur förbundets medlemmar uppfattade sitt medlemskap och sitt förbund ur ett likabehandlingsperspektiv.

Medlemmarnas åsikter och röster sammanfattas i denna rapport. Det visade sig att personer inom normen och i maktpositioner ofta trivdes väldigt bra sin förening. Tyvärr visade det också att de personer som på något sätt bröt mot en eller flera normer inte kände lika stark trivsel.

Vi har också fått veta att intervjupersoner upplever att det finns normer kopplad till personers beteende, användandet av sociala media, politisk åskådning, sexuella läggning, ålder och sysselsättning. Att vara avvikande från dessa normer kan ha negativa effekter som beskrivs med ”att exkluderas”, ”att begränsas”, ”att utsättas för negativ jargong”, ”att bli ifrågasatt”, ”att bli osynliggjord”, ”att inte bli sedd som individ” och ”att känna sig dum”

Rapporten var ett av de insatser som senare kom att leda till Tankebanken.se.

Läs om materialet från Ung Media genom att klicka här.

enkät-och-intervjurapport_komplett-1