Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 09: Mötesformer

Det brukar bli givande möten som för en framåt när deltagarna trivs och känner sig tillräcklig trygga för att kunna delta. Det kräver mycket medvetenhet av den som ska hålla i mötet att skapa trivsel och trygghet. Här har vi listat upp ett antal olika saker en kan tänka på inför att hålla i ett möte. 

Klicka på titeln för att läsa mer.

[toggle title=”Mötesformer” state=”in”]

– Börja workshops/arbete i mindre grupper med en presentationsrunda och pronomenrunda. I en pronomenrunda kan alla säga vilket pronomen en vill bli kallad med vid samtal i tredje-person så som hon/han/hen/den/ens namn går bra.

– Fråga vilka behov gruppens deltagare har i relation till varandra, till exempel ”jag vill inte bli avbruten”, ”jag behöver kunna röra på mig” eller ”jag behöver veta om gruppen klarar av att hantera starka känslor”.

– Använd olika metoder där deltagarna själva kan vara med. Till exempel diskussioner, workshops, rundor, bikupor, arbete i mindre grupper, talarlistor, handuppräckning för att alla närvarande ska kunna känna sig delaktiga.

– Ha lekar, övningar och aktiviteter som passar alla i gruppen oavsett funktionalitet. Tänk ut minst två olika sätt som samma övning kan göras på.

– Ha tydliga och uttalade regler för hur mötet ska gå till.

– Ha utrymme för att ställa frågor om reglerna under mötets gång.

– Använda talarlistor (i större grupper) eller rundor (i mindre grupper) för att hjälpa alla som vill med att komma till tals.

– Erbjud möjlighet att mäta talartiden. Till exempel kan ni mäta hur mycket tjejer, killar och transpersoner pratar eller hur mycket de med en formell maktposition pratar jämfört med de som inte har en formell maktposition.

– Erbjuda olika sätt för att kunna ställa frågor på, till exempel via SMS så kan någon av de ansvariga läsa upp frågan I frågestunden via mikrofon.

– Låt funktionärer, personal och arrangörer presentera sig.

– Ha en andra talarlista där personer som inte uttalat sig i frågan förut får förtur gentemot de som redan har yttrat sig.

– Ha observatörer som har koll på härskartekniker och kränkande uttalanden och som har mandat att reagera när de används.

– Uppmuntra deltagare till att avbryta föreläsare/workshophållare eller varandra när de upptäcker ett kränkande eller normbefästande beteende. [/toggle]