Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 07: Mötesplatser

Här hittar du mycket information om hur du kan göra för att skapa tillgängliga och inkluderande mötesplatser.

Klicka på titlarna för att läsa mer.

[toggle title=”Att hitta – Orientering” state=””]

– Ta reda på färdvägar (bil, tåg, pendeltåg, T-bana, till fots) och informera om dem.

– Sätt upp skyltar som informerar om vart olika delar av lokalerna ligger. Involvera gärna en person med nedsatt lokalsinne i den processen.

– Skicka med kartor i bekräftelsen.

– Ange ett telefonnummer dit en kan ringa för att få hjälp att hitta rätt.

– Ange en bestämd uppsamlingsplats där någon möter upp och visar vägen.

– Se till att det finns avsläppningsplats för färdtjänst inom 25 meter från entrén.

– Se till att det finns handikapparkering nära entrén.

– Se till att trottoarkanter är avfasade kring möteslokalen.

– Se till att huvudentrén är tydligt skyltad.

– Sätt upp skyltar som informerar om att det finns teleslinga

[/toggle]

[toggle title=”Reception och garderob” state=””]

– Informationsdisk eller liknande är utrustat med teleslinga

– Informationsdisken är låg

– Utrymmet runt informationsdisken är tillräckligt, så att det inte känns trångt och påträngande.

– Se till att det finns klädhängare i en sådan höjd att både långa, korta, gående och personer i rullstol kan komma åt dem. [/toggle]

[toggle title=”Möteslokaler” state=””]

– Ta med tejp för kontrastmarkering på såväl mörka som ljusa ytor, exempelvis för att märka ut trappsteg.

– Markera tydligt befintliga hinder (som inte kan tas bort eller undvikas med gångväg) både visuellt och så att hindret kan uppfattas med teknikkäpp, det vill säga med en käpp som synskadade använder för att orientera sig).

– Se till att mötesplatsen är anpassad för mängden människor (får inte blir för högt ljud, dåligt luft, bullrigt och trångt vilket kan skapa ångest).

– Se till att scen eller podium lätt kan nås och användas av alla deltagare (exempelvis personer som är sittande eller har nedsatt rörelseförmåga).

– Se till att det i rum med fasta sittplatser finns åskådarplatser för rullstolsanvändare på sådant avstånd från scenen att deltagaren kan delta på lika villkor (se, höra, tala, rösta).

– Belysningen i lokalen är bra, en kan se allt som händer på scenen.

– Se till att punktbelysning av till exempel en talare och en tolk finns.

– Föreläsningsutrustning ska kunna nås och användas av personer med funktionsnedsättning.

– Tillgång till ett lugnt rum som till exempel kan användas för att vila och be.

– Skapa en “ren miljö” i lokalen. Så lite prylar som möjligt och bakgrundsmusik (till exempel så lite saker som möjligt som möjligt på scenen som kan distrahera).

– Erbjuda möjlighet till reserverade platser (exempelvis tejp som man skriva sitt namn på och sätta på en stol).

– Erbjud möjligheten att kunna röra sig fritt under konferensen utan att störa andra deltagare.

– Bärbara mikrofoner som går att skicka runt.

– Inga mattor (kan vara ett hinder för allergiker och för rullstolsburna).

– Möblera så att alla kan se varandra (viktigt för personer med nedsatt hörsel).

– Ha skärmar på plats som skrivtolkar kan koppla sin utrustning till. [/toggle]

[toggle title=”Dörrar och ingångar” state=””]

– Dörrar kan öppnas och stängas av deltagare som använder rullstol eller rullator. De är tillräckligt breda för att en permobil ska kunna passera (det fria passagemåttet när dörren är helt öppen är minst 0,80 m).

– Dörröppningar är fria från trösklar (eller att tröskeln är max 25mm hög).

– Tunga dörrar så som i entrédörrar har dörröppnare (på 90-110 cm höjd) samt att deltagarna informeras om var dessa sitter. Automatiska dörrar med sensor ska öppnas så att den som öppnar dörren inte får den på sig. [/toggle]

[toggle title=”Trappor” state=””]

– Det finns ledstång på båda sidor av trappan.

– Eventuella trappor till lokalen är kompletterade med tillgängliga hissar eller godkända ramper. [/toggle]

[toggle title=”Hiss” state=””]

– Hissen är tillräckligt stor (1,1 x 1,4 m) för att rymma en användare av en större rullstol eller permobil samt en medhjälpare och ha dörr på kortsidan.

– Hisspanel med anropsknapp och nödlarm sitter inom räckhåll för rullstolsanvändare (det vill säga 80-100 cm över golvet).

– Nödlarmet både syns och hörs i hissen. [/toggle]

[toggle title=”Toaletter” state=””]

– Toaletter är tillgängliga för deltagare som använder rullstol, rullator och permobil. Utrymmet ska vara tillräckligt stort så att toaletten har räcken på bägge sidor och att det är fritt under handfatet så att det går att komma in en bit under det.

– Toaletter är könsneutrala

– Avståndet till tillgängliggjorda toaletter ska vara ungefär samma som otillgängliga toaletter. Om avståndet är längre behöver pauserna vara längre. [/toggle]

[toggle title=”Logi och övernattning” state=””]

– Använd inga duntäcken

– Inget mögel

– Tillgängliga sovrum

– Tillgänglig dusch och toalett

– Alla ska kunna bo på samma boende

– Möjlighet att duscha separat

– Könsneutrala duschar

– Erbjud könsneutrala och könsspecifika sovsalar. Tänk på att låta deltagarna definiera sig själva. [/toggle]