Kategorier
Förbund

Tillgängliga möteshandlingar exempel

Under 2014 så ville Sverok göra sina riksmöteshandlingar mer tillgängliga. Så de tog fram en introduktion till handlingarna. Då såg det ut så här:


De lästes också upp och laddades upp på hemsidan för att
göras mer tillgängliga. Då lät det så här:

De skapades också en ny lättläst introduktion i början av handlingarna. Det kan du titta på genom att klicka här: