Jämlikt/Jämställdhetsföreningen

Vi har hållit i utbildningar för skolelever, skolpersonal, andra föreningar och organisationer om likabehandling och likabehandling i praktiken.

Jämlikt/JämställdhetsföreningenLandskrona