Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 08: Utvärdering av möten

Se till att alla har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter så att nästa möte blir ännu bättre.

Klicka på titeln för att läsa mer.

[toggle title=”Mötesutvärderingar” state=”in”]

– Skapa trygga utrymmen för deltagare att framföra kritik efteråt. Var tydlig med hur deltagare kan lyfta känsliga frågor.

– Bestäm innan hur ni handskas med kritik, hur ni tar vara på den så att den kan användas och göra nytta.

– Fråga deltagarna hur de har upplevt tillgängligheten i en utvärdering.

– Se till att alla deltagare får möjlighet att svara anonymt vid utvärdering av ett möte. För många personer med synskada kan webbsvar vara ett bra alternativ. Det bör också kunna gå att få hjälp med ifyllnad av en utvärdering för den som så önskar [/toggle]