Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 01: Mötets ramar

För att arbetet med ett inkluderande och tillgängligt möte ska bli så bra som möjligt är det viktigt att redan från allra första början av planeringsstadiet ha inkludering och tillgänglighet i åtanke. Annars är risken stor att personer exkluderas.

Klicka på titlarna för att läsa mer.