Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 06: Formulär för anmälning

Inbjudan och anmälningsblanketten är ofta första kontakten med eventuella mötesdeltagare. Det är viktigt att en redan i det här skedet av mötet känner sig välkommen och inkluderad.

Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 02: Deltagarnas säkerhet och integritet

Att se till att säkerheten och integriteten för deltagare respekteras är viktigt för att alla ska känna sig bekväma.

Klicka på titeln för att läsa mer.