Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 06: Formulär för anmälning

Inbjudan och anmälningsblanketten är ofta första kontakten med eventuella mötesdeltagare. Det är viktigt att en redan i det här skedet av mötet känner sig välkommen och inkluderad.