Kategorier
Föreningsberättelser

O(R)DEN – Midgårdsskolans fria skoltidning

Johanna från O(R)DEN – Midgårdsskolans fria skoltidning berättar om hur de arbetar med likabehandling i sin förening.

[toggle title=”Läs mer om O(R)DEN” state=””] Du hittar tidningen O(R)DEN här http://issuu.com/ordenmidgard
E-post: orden.midgard@gmail.com
Telefonnummer: 076-1165222 [/toggle]

 

Hur har ni arbetat med eller arbetar med frågor som rör likabehandlingsarbete i er förening?  Ge ett eller flera exempel.
Vi jobbar mycket med att vara representativa för de elever som går på vår skola. Det har i praktiken inneburit att vi aktivt försökt inkludera elever från alla program, översatt affischer till engelska och bytt möteslokaler till en mer central del av skolan där fler elever rör sig. Att vi dessutom ger ut en tidning i tryckt format gör det möjligt för alla att ta del av den.

Varför tog ni initiativet till ert likabehandlingsarbete, vad ledde till det?
När vår styrelse tog över tidningen reagerade vi på hur arbetet och innehållet i tidningen tidigare sett ut, och bestämde oss för att ändra på detta. Det har lett till en mer inkluderande styrelse, en mer representativ tidning och ett större intresse för O(R)DEN på vår skola.

Vilken är er drivkraft för att driva arbetet med likabehandling?
Vi har fått mycket positiv respons kring hur tidningen har utvecklats. Det har motiverat oss till att fortsätta driva en inkluderande och representativ tidning!

Hur såg det ut i er förening innan ni började med ert likabehandlingsarbete och hur ser det ut i er förening nu? Har någonting förändrats? Och om ja, på vilket sätt?
Innan vår styrelse tog över var arbetet med O(R)DEN väldigt anonymt och internt, vilket hindrade nya elever från att engagera sig och hela skoltidningen från att expandera. Därför har vi jobbat mycket med marknadsföring. Eftersom vi har en rörlig redaktion har vi varit tydliga med att deltagandet är helt kravlöst och att man får komma och gå som man vill. Vi har också arrangerat många evenemang på skolan för att sprida ordet om O(R)DEN.

Har ni några tips som ni dela med er till andra föreningar som vill jobba med likabehandling?
Läs på om likabehandling och jämför med hur er egen förening arbetar.Våga vara självkritiska!