Kategorier
Föreningsberättelser

Grunden

Emmy från Grunden berättar om hur de arbetat i sin förening. 

[toggle title=”Om Grunden” state=””] Grunden är en rikstäckande verksamhet som skall ge barn, ungdomar och vuxna, som kallas intellektuellt funktionshindrade kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, för att öka sitt inflytande i samhället och ge makt att förändra sitt samhälle och sina liv. Föreningen Grunden utger en tidning och är ansluten till Ung Media Sverige. [/toggle]

Hur har ni arbetat med eller arbetar med frågor som rör likabehandlingsarbete i er förening?  Ge ett eller flera exempel.

Man får gå ifrån vid långa möten om det finns svårigheter med koncentrationen. Och orken att lyssna länge. Regelbundna pauser läggs in i möten. Miljön ska vara så att alla trivs genom att känna sig respekterade och förstådda i sina olika diagnoser och som individ. Om konflikter uppstår så har vi ett lösningsorienterat fokus.

Varför tog ni initiativet till ert likabehandlingsarbete, vad ledde till det?

Vi insåg att det behövdes för att vi skulle kunna komma framåt ochatt kunna arbeta för nya stimulerande mål.

Vilken är er drivkraft för att driva arbetet med likabehandling?

Att det i grunden handlar om respekt. Arbetsförmågan ökas och tillit ökar genom vårt utvecklingsarbete.

 Hur såg det ut i er förening innan ni började med ert likabehandlingsarbete och hur ser det ut i er förening nu? Har någonting förändrats? Och om ja, på vilket sätt?

Kaos. Det behövdes något att förhålla sig till och att tala om hur man respekterar varandra och hjälps åt att få en trygg plats för alla att vara på.

Har ni några tips som ni dela med er till andra föreningar som vill jobba med likabehandling?

Prova er fram. Lek och uppfinn.