Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 01: Mötets ramar

För att arbetet med ett inkluderande och tillgängligt möte ska bli så bra som möjligt är det viktigt att redan från allra första början av planeringsstadiet ha inkludering och tillgänglighet i åtanke. Annars är risken stor att personer exkluderas.

Klicka på titlarna för att läsa mer.

[toggle title=”Mötesansvar” state=””]

 

  • – Var tydlig med att arbetsgruppen som arrangerar mötet har ett gemensamt ansvar för inkluderingen och tillgängligheten. Gruppen ska till exempel påminna alla andra i processen om behoven evenemanget ska organiseras utifrån.
  • – Välj en person till huvudansvarig som ser till att er personliga checklista används och att gruppen gör en utvärdering av mötets inkludering och tillgänglighet efteråt.
  • – Ha en jämn fördelning av olika bakgrunder och erfarenheter redan i arbetsgruppen.
  • – Se till att arrangemangsgruppen pratar om värdegrundsfrågor. Vad vill ni att era möten ska genomsyras av? Vad betyder inkludering och tillgänglighet för ert arbete?
  • – Ta in personer med olika funktionsförmågor och olika bakgrunder i utformningen av programmet. [/toggle]

[toggle title=”Tidpunkt och schema” state=””]

– Planera mötets datum med hänsyn till olika högtider. Ta hjälp av en multireligiös kalender.

– Ha en paus ungefär var 45:e minut eller låt deltagare ha möjlighet att påverka när pauser tas. * Ha 1,5 timmars långa lunchraster

– Varva föreläsningar med dialog eller debatt. * Undvik förändringar i schemat. En utlovad frågestund får exempelvis inte ställas in. Om förändringar ändå måste göras, informera om möjligt skriftligt om dem.

– Ha tre inringningar efter en rast (10 min, 5 min och NU). * Videofilma mötet. Informera om filmandet. Det är viktigt att det erbjuds en möjlighet att inte vara med på filmen om en inte vill.

– Videofilma mötet. Informera om filmandet. Det är viktigt att det erbjuds en möjlighet att inte vara med på filmen om en inte vill. [/toggle]

[toggle title=”Medverkande i programmet” state=””]

– Ha medverkande i programmet med varierande ålder, utseende och erfarenheter.

– Ha tydliga mål för talare/föreläsare/workshophållare. [/toggle]

[toggle title=”Funktionärer” state=””]

– Ha synliga funktionärer (använd gärna funktionärsshirts).

– Funktionärer finns till hands för att hitta i lokalen, i matsituationen, för tidspassning och för ”ensamma” personer som behöver kontakt i pauser.

– Informera funktionärer om hur ett bemötande av personer med neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) bör vara (information kan ni få av Attention som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

– Informera funktionärer om vilka föranmälda behov som finns och hur de ska tillgodoses. [/toggle]