Årsmötesutbildning som hållits sedan 2013

Det här är den utbildning som sker varje år i samband med Ung Medias årsmöte.

p;