Förbund

Ungdomsförbunden Sverok och Ung Media Sverige inledde sitt normkritiska och systematiska likabehandlingsarbete år 2012. Här kan du hitta mycket av det som har hänt sedan dess.

1. Kartläggning

2. Likabehandlingsplaner

3. Så här jobbar förbunden med sina årsmöten

4. Utbildningsmaterial till medlemsföreningar

5. Checklistor för tillgängliga och inkluderande evenemang

6. Handlingsplaner

7. Klimatet

1. Kartläggning

 

Det första som hände var genomförande av en stor kartläggning av vilka personer förbunden är anpassade för och vilka mindre eller inte alls. Med hjälp av en enkät och telefonintervjuer undersöktes vilka faktorer som spelar roll för att medlemmar ska känna sig trygga och delaktiga i sina föreningar samt uppleva den som tillgänglig. Det undersöktes även förbundets årsmöten med hjälp av en metod som heter ”maktmätning”. Rapporterna finns här:

Här finns maktmätningen under Sveroks Riksmöte: Klicka här.

Här finns intervjurapporten från Ung Media: Klicka här.

2. Likabehandlingsplaner

 

Kartläggningen ledde till att båda förbund tog fram en likabehandlingsplan.

Här finns Sveroks likabehandlingsplan 2013-2016: Klicka här.

Här finns en sammanställning av alla likabehandlingsåtgärder som Sverok genomför under 2015: Klicka här

Här finns Ung Media Sveriges likabehandlingsplan 2014: Klicka här

Här finns Ung Media Sveriges likabehandlingsplan 2015/2016: Klicka här

3. Så här jobbar förbunden med sina årsmöten

 

Ung Media Sverige jobbar på följande sätt för att öka tillgängligheten och delaktigheten på sin årliga kongress

Ta härifrån och fixa som toggles

https://docs.google.com/document/d/1GjLVxjVm0u03SGeUI2x04fFLIl30SKAT4DaW2-KI-PM/edit

 

Sverok jobbar på följande sätt för att öka tillgängligheten och delaktigheten på sitt årliga riksmöte

4. Utbildningsmaterial till medlemsföreningar

 

Båda förbunden har tagit fram material som ska stödja deras medlemsföreningar med att börja och utveckla sitt likabehandlingsarbete.

• En film om likabehandlingsarbete – varför och hur

• En serie pod-cast om medieproduktion och normkritik.

• Tankebanken- ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

• Utbildning

[toggle title=”Grundutbildning om normer och normkritik

” state=””]Tid: ca 30min

Målgrupp: ingen specifik

Innehåll: Det här är en grundläggande utbildning om normer och normkritik. Det definieras vad som menas med normer, hur de samverkar med makt och på vilket sätt det normkritiska perspektivet kan hjälpa oss att se, förstå och förändra begränsande strukturer. [/toggle]

[toggle title=”Hos oss är alla välkomna – eller ?” state=””] Tid: ca 2,5 timmar Målgrupp: ingen specifik Detta är en föreläsning i kombination med praktiska övningar. Under föreläsningen tas det upp skäl till att arbeta med likabehandling i en förening, och på vilka sätt en kan göra det. Termer som normkritik och diskriminering diskuteras och det kommer också tas upp exempel på lyckade åtgärder som kan ge inspiration! Föreläsningen avslutas med en kort presentation av hur en själv som förening kan jobba vidare med frågorna. [/toggle]

[toggle title=”Alla ska vara välkomna – vi jobbar på det!” state=””] Tid: ca 5-6 timmar Målgrupp: en grupp som vill komma igång med sitt likabehandlingsarbete En workshop där det tas upp skäl till att arbeta med likabehandling i en förening, och på vilka sätt en kan göra det. Termer som normkritik och diskriminering diskuteras och utforskas genom praktiska övningar och diskussioner. Det finns även tillfälle där gruppen definierar varför den vill arbeta med likabehandling och går igenom gruppens förutsättningar för att lyckas med likabehandlingsarbetet. I slutet görs en övning för att granska normerna i den egna gruppen. [/toggle]

5. Checklistor för tillgängliga och inkluderande evenemang

 

[toggle title=”Klicka här för att se listorna” state=””][catlist name=verktyg] [/toggle]

 

6. Handlingsplaner

 

Känner du dig kränkt eller diskiminerad på ett av Ung Media Sveriges evenemang?

Ung Media Sverige har tagit fram en handlingsplan som gäller på alla Ung Media evenemang. En del reglerar vilka personer en som upplever sig kränkt eller diskriminerad kan vända sig till. Den andra delen beskriver vad hur arrangörerna ska agera ifall att kränknig/diskriminering förekommer.

Läs mer om hur Ung Medias handlingsplan vid upplevd diskriminering genom att klicka här.

Känner du dig orättvis behandlad i din förening?

Sverok har tagit fram en handlingsplan som personer som känner sig orättvis behandlade i sin förening kan följa.

[/toggle]

7. Klimatet

 

Förutom att förbundens förtroendevalda och kanslianställda utbildas en gång per år

inom normkritik och likabehandling jobbas det även på andra sätt med klimatet på

förbundsnivå.

[toggle title=”Jargongspelet” state=””] Sverok har till exemple tagit fram ett litet spel som syftar till att uppmärksamma varandra på exkluderande språkbruk.[/toggle]

[toggle title=”Pronomenrunda” state=””]Sverok brukar börja träffar med en namn- och pronomenrunda. Under pronomenrundan kan alla ange vilket personligt pronomen de vill ska användas om dem i gruppen, alltså hen, den, han eller hon. Det går också att ange att en vill bli kallad vid sitt namn. På så sätt kan alla i gruppen använda rätt namn och pronomen för varandra.[/toggle]

[toggle title=”Klimatdefinition” state=””]I början av varje mandatperiod brukar den nyvalda förbundsstyrelsen av Ung Media Sveriges gemensam ta fram en definition av ett mötesklimat som de vill ha under året. Mötesklimatdefinitionen för 2015 finns här:[/toggle]