Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 02: Deltagarnas säkerhet och integritet

Att se till att säkerheten och integriteten för deltagare respekteras är viktigt för att alla ska känna sig bekväma.

Klicka på titeln för att läsa mer.

[toggle title=”Mötesdeltagarnas säkerhet och integritet” state=”in”]

– Ta reda på nödutgångar samt uppsamlingsplats vid olyckor som exempelvis brand. Tänk på att ta reda på om nödutgångar gäller alla eller om det finns andra nödutgångar för personer i rullstol.

– Kontrollera tillgängligheten för de utrymningsvägar ni föreslår, exempelvis får inte en vanlig hiss användas vid brand och då är det bra om det finns en trapphiss för personer i rullstol.

– Hantera personuppgifter samt kontaktinformation anonymt och sprid inte vidare.

– Göm mejladresser. Lägg personers epost-adresser i fältet ”hemlig kopia” vid utskick till många personer.

– Be deltagare att lämna namn och telefonnummer till en närmast anhörig person som ni kan ta kontakt med i fall av en olyckshändelse (se ”Anmälan”).

– Erbjud alternativ till att anmäla sig via ett formulär till exempel via telefon.

– Informera om hur personer med skyddad identitet kan anmäla sig. [/toggle]