Västspel

Vi har pratat med Marie Louise, ordförande i föreningen, om vad de gör för att främja likabehandling. 
Västspel är en förening knuten till Sverok som varje år arrangerar Västlägret i Göteborg, ett läger för barn- och unga som vill testa spel.

Spegelglas

Simon från lajvföreningen Spegelglas berättar ingående hur de arbetar med likabehandling i sin förening. 

Spegelglas är en ideell spelförening med huvudsäte i Kristinehamn. Föreningen startades under hösten 2008 och har sedan dess haft löpande verksamhet av olika art: bräd- och kortspel (sällskapsspel), lajv, rollspel, dator-/tv-spel, improvisationsteater och figurspel. Föreningen är medlem i Sverok.
Continue Reading

Kretteln

Seif från föreningen Kretteln berättar om hur de i sin förening arbetat med likabehandling.
Kretteln är en liten förening som under 2015 tagit fram en webb-baserad tidning och en tryckt tidning. Föreningen finns i Linköping och är medlem i Ung Media Sverige.