Kretteln

Seif från föreningen Kretteln berättar om hur de i sin förening arbetat med likabehandling.
Kretteln är en liten förening som under 2015 tagit fram en webb-baserad tidning och en tryckt tidning. Föreningen finns i Linköping och är medlem i Ung Media Sverige.