Om du känner dig orättvist behandlad

När en Sverok föreningsmedlem känner sig orättvist behandlad, trakasserad, mobbad eller utsatt för kränkande beteende i föreningssammanhang kan de använda sig av den här listan för att få hjälp av sin förening och förbundet.

Orättvist behandlad