Intervjurapport från Ung Media

Under 2012 så kartlagde Ung Media Sverige sina medlemmar. De ville då veta hur förbundets medlemmar uppfattade sitt medlemskap och sitt förbund ur ett likabehandlingsperspektiv.

Continue Reading

Lista över svåra ord

Ofta används svårt språk på förbundens möten, främst årsmöten. Då kan det vara bra att ha en lista över extra svåra ord. Genom att förklara svåra ord kan vi öppna upp möten för fler. Svårt språk kan stänga ute de som inte är vana. Det kan vi undvika om vi är tydliga med vad orden betyder. Du har listan här nedan, men kan också ladda ner den här: Lista över svåra ord.

 

Continue Reading

Handlingsplan vid upplevd diskriminering

Ung Media har tagit fram för att kunna bemöta situationer när en person upplever diskriminering inom förbundet. På så sätt vet ska ledningen kunna agera konsekvent och snabbt när situationen uppstår.

OBS: Om det finns en koppling till minst en av diskrimineringsgrunderna på ett öppet, marknadsfört arrangemang från arrangörerna gentemot en deltagare/funktionär etc. omfattas situationen av diskrimineringslagen och en polisanmälan är möjlig. Samma gäller om det rör sig om fortgående trakasserier.

Continue Reading

Förhållningsregler vid evenemang

Ung Medias har satt förhållningsregler som ska tillämpas på förbundets samtliga evenemang. Förhållningsreglerna finns till för att alla medlemmar ska känna sig trygga och välkomna. 

Continue Reading

Exempel på ett bra anmälningsformulär

Arbete med likabehandling börjar långt innan ert arrangemang börjar. En viktig del av att fler ska känna sig välkomna är sättet ni utformar inbjudan och anmälning. Nedan kan du se ett exempel på ett anmälningsformulär framtaget av Tankebankens likabehandlingsansvarig.

Continue Reading

Yousei-Kai

 Cosplayföreningen Yousei-Kai berättar om hur de arbetat  för att främja demokrati och representation iinom sin förening. 
Den Sverok-anslutna föreningen Youse-Kai finns i Kalmar och arrangerar årligen sedan 2010 konventet Fairycon. Fairycon är ett konvent för alla som är intresserade av Japan och östasien, dess kultur och subkultur, dess historia, dess wacky idéer, hela andan av Japan.
E-mail: youseikaikalmar[a]gmail.com, bengtsson.hannski[a]telia.com
Telefonnummer: 0761389790

 

Västspel

Vi har pratat med Marie Louise, ordförande i föreningen, om vad de gör för att främja likabehandling. 
Västspel är en förening knuten till Sverok som varje år arrangerar Västlägret i Göteborg, ett läger för barn- och unga som vill testa spel.

Konstverket

Ozan från föreningen Konstverket i Göteborg berättar om hur de arbetar med att öka intresset för föreningslivet i förorten. 
Konstverket startade som en samhällskritisk tidning men ändrade inriktning till en audio & visuell verksamhet med satsning på kultur ur ett ungt perspektiv. Konstverket finns i Göteborg och är medlem i Ung Media Sverige.

 

Hur har ni arbetat med eller arbetar med frågor som rör likabehandlingsarbete i er förening?  Ge ett eller flera exempel.

 

Vi har en pågående satsning att utöka intresse för föreningsarbete i förorten där vi själva kommer från, med hopp att expandera vidare till våra grannar. Vad vi hoppas att göra är att eventuellt ha en mer central station för våra medlemmar där det inte blir en division mellan förortsbarn och dem från stan, utan en mötesplats där det läggs mer vikt på tankar och idéer än ursprung och bakgrund. Vi har även märkt att unga tjejer är bekvämare runt kvinnliga ledare o vice versa, därför vill vi även utöka vårat antal kvinnliga ledare så att det ska visas att alla är välkomna hos oss, vare sig det gäller kön eller nationalitet. Continue Reading

Varberg Spelkonvent

Mikael från Varbergs Spelkonvent (WarCon) berättar om vad de gjorde när de skulle arrangera ett spelkonvent.

Spegelglas

Simon från lajvföreningen Spegelglas berättar ingående hur de arbetar med likabehandling i sin förening. 

Spegelglas är en ideell spelförening med huvudsäte i Kristinehamn. Föreningen startades under hösten 2008 och har sedan dess haft löpande verksamhet av olika art: bräd- och kortspel (sällskapsspel), lajv, rollspel, dator-/tv-spel, improvisationsteater och figurspel. Föreningen är medlem i Sverok.
Continue Reading